Oppdateringslogg QMS

Ver Dato Modul Type Sak
2.39.20180910 10.09.2018 Mobilapplikasjon Ny funksjon Mulighet for editering av bilder før oversending til QMS. Funksjoner gjort tilgjengelig er grafitti, tekst, slette, filter og emoji.
2.71.1.465 08.09.2018 Dokument Fix Ved batchopplasting av dokumenter ble ikke teknisk nummer generert automatisk for alle dokumenter.
2.71.1.465 08.09.2018 Båtregister Fix Flyttet vedlikeholdsfunksjon inn i komponentoppbygging båter
2.71.1.465 08.09.2018 Rekruttering Fix Issues ved login for kunde til rekrutteringsmodul => problemer med booking av intervju.
2.71.1.463 01.09.2018 Timeregistrering Fix Issues ved login for kunde til rekrutteringsmodul => problemer med booking av intervju.
2.71.1.461 25.08.2018 Innkjøp Fix Utbedringer i link til leverandør i innkjøp
2.71.1.461 25.08.2018 Innkjøp Ny funksjon Publisert webservice for registrering av innkjøpsordre fra mobilapplikasjon - full publisering av funksjon i senere versjon.
2.71.1.458 18.08.2018 Sjekkliste Forbedring Mulighet for å laste ned sjekklisterapport med minimert størrelse på bilder i rapport - evt full størrelse.
2.71.1.456 12.08.2018 Timeregistrering Forbedring Lagt inn forventede timer pr uke i ukesvisning
2.71.1.456 12.08.2018 Rapporteringssenter Fix Ikke mulig å overstyre oppgaver i rapporter i arkiv i rapporteringssenter for enkelte typer oppgaver.
2.68.1.453 24.07.2018 Admin Forbedring Laget funksjon for å kunne sende brukernavn og passord til flere brukere om gangen ved bruk av sjekkbokser.
2.68.1.453 24.07.2018 Undersøkelser Forbedring Ny rapporttype opprettet, med mulighet for sammendrag av besvarelser.
2.68.1.453 24.07.2018 Rekruttering Ny funksjon Nye funksjoner til rekrutteringsmodul:
- Flere seksjoner for visumdokumentasjon
- Mulighet for kommunikasjon direkte mellom kunde og agent
- Landsoversikt med tanke på påkrevd dokumentasjon for visumsøknad
- Automatiske epostutsendelser og funksjoner mellom kunde og agent
2.67.1.451 11.07.2018 Admin Forbedring Mulighet for å endre navn på liner. Tidligere automatisk opprettet av QMS
2.67.1.451 11.07.2018 Dokumentsenter Forbedring Økt størrelsen på dokumentfelt for prosesser. I tillegg sorteres dokumenter automatisk etter type.
2.67.1.451 11.07.2018 Min Side Fix Problemer med visning av bilder tatt med kamera ved arbeid med oppgaver i mobilapplikasjon.
2.67.1.450 29.06.2018 Dokumentsenter Forbedring Automatisk footer med relevant informasjon (forfatter, siste revisjon, revisjonsnummer, tittel osv) ved nedlasting av dokumenter. Alle filformater.
2.67.1.450 29.06.2018 Dokumentsenter Forbedring Tillatt linking av dokumenter til prosess ved batchopplastinger
2.67.1.449 27.06.2018 Dokumentsenter Forbedring Diverse kosmetiske endringer i prosessvisning